Dating pangulong joseph estrada

Handa na ba si Mayor Lim sa posibleng banggaan nila ng dating Pangulong Estrada?

Sa kabila ng pagkilala sa kanya bilang ‘Dirty Harry’ ng Pilipinas, ano nga ba ang pinakakinakatakutan ni Mayor Lim?

Siya ay nagtapos sa Bachelor of Arts major in French Language and minor in Mathematics noong 1953. Siya ay nanatiling may-bahay habang ang kaniyang asawang si Ninoy Aquino ay naging alkalde sa edad na dalawampu't dalawa, naging gobernador ng Tarlac at Senador ng Pilipinas.

Nag-aaral siya ng Law sa FEU nang aiya ay huminto upang pakasal kay Benigno "Ninoy" Aquino, Jr. Nang ideklara ang martial law ni Ferdinand Marcos noong 1972, isa si Ninoy sa mga naaresto at nahatulan ng kamatayan.

dating pangulong joseph estrada-11dating pangulong joseph estrada-47dating pangulong joseph estrada-55

Pang-apat sa anim na anak na sina Pedro, Josephine Reyes, Teresita Lopa, Jose Jr., and Maria Paz Teopaco, siya ay nag-aral sa St. Nag-aral din siya sa Ravenhill Academy sa Philadelphia, sa Notre Dame Convent School the Notre Dame Convent School in New York at sa College of Mount Saint Vincent. Elena Cruz, Si Aurora Corazon Abellada, Victoria Eliza Dee, ang actress na si Kristina "Kris" Aquino-Yap at ang kaisa-isang anak na lalaki na si Benigno "Noynoy" Aquino III who also was elected as Senator.

Siya ay pinayagan, kasama ang kaniyang pamilya na lumipad sa Estados Unidos noong 1980, sa Boston kung saan sila ay nanirahan nang tatlong taon.

Nang pinatay si Ninoy Aquino nang bumalik siya na hindi kasama si Cory at ang mga anak, umuwi si Cory para pangunahan ang paglilibing sa asawa na dalawang miyong tao ang sumama.

Is Mayor Lim ready for the possible rivalry between him and the former Philippine president?

Despite being recognized as Philippines’ own ‘Dirty Harry,’ what is Mayor Lim’s greatest fear?

Leave a Reply